Airwatergreen annonserar Gripen Industri AB samt Länsförsäkringar Uppsala som nya delägare

UPPSALA, 200811

Airwatergreen har framgångsrikt genomfört en nyemission för finansiering av fortsatt expansion samt utveckling av nästa generation av produkter. Vi har säkrat finansiering från ett antal av våra befintliga investerare samt två nya investerare i Gripen Industrier AB samt Länsförsäkringar Uppsala. 

Airwatergreen teknologi gör det möjligt att sänka energiförbrukningen och sin CO2 belastning vid avfuktning av luft med en patenterad och innovativ teknologi. Det finns ett snabbt växande behov i världen av att kunna skydda sina lokaler samt utrustning från korrosion och mögel samt skapa ett hälsosamt klimat att visats i.

Airwatergreen befinner sig i en expansionsfas där vi växer vår affär i Skandinavien och Europa i befintliga samt nya affärssegment. Vi har idag representation i 8 länder med ett snabbt växande intresse för möjligheterna att kunna säkra ett bra klimat i sina lokaler på ett energieffektivt sätt. Produkterna används för att säkra klimatet i byggnader genom att hålla nere den relativa fuktnivån för att på det sättet undvika korrosion och mögel som annars kan medföra stora kostnader att hantera.

Finansieringen möjliggör en fortsatt expansion i affären och investering i vår nästa generation av produkter. Airwatergreen tar nu fram en produktserie högkapacitets avfuktare för installationer med mycket hög fuktlast som Processindustri, Kyllager och andra större lokaler. Vi tar även fram produkter för ”stabilt klimat”. Stabilt klimat innebär att vår produkt skapar en stabil relativ fuktnivå genom att både kunna avfukta och påfukta luften, men även att kunna reglera temperaturen. Detta i ett steg och på ett energieffektivt sätt. Behovet för stabilt klimat finns i alla lokaler där människor vistas och behovet av energieffektiv kylning är en global och snabbt växande utmaning.

Vi har nu möjligheten att ytterligare öka takten i vår tillväxt samt ta fram produkter som våra kunder efterfrågar. Vi kommer nu också kunna adressera ett område inom luftbehandling där vi ser ett stort globalt behov! Energiförbrukningen relaterad till kylning av luft är mycket stor och snabbt växande. Att då även kunna leverera rätt fuktnivå kommer att kunna förbättra luftkvaliteten i många lokaler.”, säger Bo Tiderman VD på Airwatergreen AB

Airwatergreen AB är ett svenskt luftbehandlingsbolag som erbjuder energieffektiv avfuktning i alla klimat. Vi utvecklar och tillverkar produkter som avlägsnar fukt och lukt på ett effektivt sätt vilket förlänger livslängden på byggnader, varor och utrustning, samt skapar en hälsosammare arbetsplatsmiljö att vistas i. Produkterna bygger på en patenterad teknologi kallad varmkondensering som ger en rad unika fördelar. Fördelar är halverad energiförbrukning, plug´n play installation och samma effektivitet vid alla temperaturer. Vi har idag över 500 installationer i 8 länder.