Airwatergreen förbättrar inomhusklimatet hos Wohlins

Uppsala 210622

Wohlins Fryshus Logistik AB har beslutat att investera i Airwatergreen luftavfuktare REX för att hantera fuktnivån i avlastningshallen till sitt fryslager i Halmstad. I samband med på- och avlastning av gods så tränger ofta varm fuktig luft in från öppnade portar i avlastningshallen, vilket kan leda till kondens och risk för isbildning.

Att använda luftavfuktare för att sänka fuktnivån för att undvika kondens ger en säkrare arbetsmiljö och ett bättre klimat för de varor som hanteras. Att låta kylaggregaten reducera fukten leder typiskt till isbildning och en förhöjd energiförbrukning samt slitage på kylaggregatet.

Airwatergreen luftavfuktare använder mindre energi jämfört med traditionella luftavfuktare och är lika effektiva vid alla temperaturer. Det gör dom mycket lämpade att använda i kylda lokaler som fryslager och andra lokaler för hantering av livsmedel. Airwatergreen använder en egen patenterad teknologi som ger produkterna en rad unika fördelar; låg energiförbrukning, samma effektivitet vid alla temperaturer och samma effektivitet vid alla relevanta fuktnivåer. Dessutom är dom enkla att installera utan behov av dragning av onödiga ventilationsrör.

Airwatergreen är ett innovativt företag som skapades runt nytänkande för hur man reducerar vatten ur luft på ett energieffektivt sätt. Att kunna hjälpa ett nytänkande och säkerhetsmedvetet företag som Wohlins är mycket roligt”, säger Bo Tiderman VD på Airwatergreen AB.

Vi på Wohlins söker hela tiden energi- och miljö smarta lösningar för att kunna ge våra kunder den bästa lösningen!”, säger Tomas Wohlin som är VD och Fastighetsansvarig på Wohlins.


Wohlins Fryshus Logistik AB erbjuder energi- och miljö smarta lösningar för lager, logistik och transport av frysta livsmedel. På wohlinska betyder det problemlösning och kompetens när det gäller. Vi har total kontroll på hela logistikkedjan med obrutna fryskedjor. Vårt fokus är att lösa våra kunders problem och att ha ordning och reda. Vi  älskar struktur, flexibilitet och snabbhet. Där har du en bild av vår frusna värld.
www.wohlins.se