MOISTURE MANAGEMENT OF SENSITIVE BUILDINGS

  • Being able to keep a low temperature in the building without the risk of moisture-related damage
  • Dehumidification which is easy to install without extensive rebuilding or ventilation pipes

Airwatergreen avfuktningsteknik gör det möjligt att sänka energiförbrukningen i byggnader som inte används kontinuerligt genom att minska uppvärmningen, utan att riskera fuktskador och dyra restaureringar.!

Att hålla en byggnad uppvärmd för att på det sättet hålla den relativa fuktnivån under kontroll är en kostsam metod enligt en studie gjord på Uppsala universitet och som kan läsas HÄR.

Det är 5 gånger så kostnadseffektivt att använda avfuktning som tar bort vattnet ur luften, än att använda uppvärmning för att hålla rätt relativ fuktnivå (RF).

En torr och kall byggnad är en effektiv och klimatsmart byggnad! Många byggnader som till exempel kyrkor är ofta konstruerade för att hållas kalla. Airwatergreen har idag installationer i över 100 kyrkor. Där kommer våra produktfördelar väl till pass;

  • Enkel installation utan håltagning i fasader
  • Låg energiförbrukning
  • Lika effektiva vid låga temperaturer
  • Uppkoppling mot befintliga fastighetsstyrsystem

När det är dags för förrättning – börja värma en dag eller två i förväg!

Ofta klarar vår lilla avfuktare FLEX att hantera klimatet. Vi hjälper gärna till att bedöma fuktlast samt dimensionering för bästa resultat.

 

ENKEL INSTALLATION

Placera avfuktaren där du vill ha den och ställ in önskad fuktnivå. Anslut till elmatning och led bort det kondenserade vattnet. Sedan är det bara att köra igång. Det kan inte vara enklare än så!

Avfuktning med Airwatergreen varmkondensering innebär att det inte krävs håltagningar av väggar eller fasader eftersom inga ventilationsrör behövs.

Vattnet avlägsnas genom en slang till närmaste avlopp eller samlas i en behållare speciellt utformad för ändamålet.

En speciell vagn med inbyggd 40 liters tank finns som tillbehör för ta hand om kondensvatten då inget avlopp finns tillgängligt. Vagnen gör det även enkelt placera och flytta avfuktaren efter behov.

Avfuktaren kan ställas in med parametrar för rätt fuktighetsnivå eller styras mot daggpunkt alternativt anslutas till ett externt styrsystem via Wifi eller Modbus-anslutning.

PRODUKTVAL

Beroende på byggnadens storlek kan en eller flera FLEX-avfuktare behövas. Eller en REX för större byggnader.

Som exempel behöver en vanlig kyrka, som håller runt 1000 m3 luft, byggd i sten och som används från tid till annan och hålls vid 5 grader, typiskt 1-2 FLEX-enheter.