I Lager & Logistikfastigheter behöver mycket stora luftvolymer hanteras!

Typiskt är att fukt och varmluft tränger in i fastigheten via ventilation och öppnade portar vid lastning.NEXT installerad som friblåsande

Det är alltså luftfuktigheten och temperaturen på luften utomhus som påverkar luften inne i fastigheten.

För att undvika problem med kondens på kalla ytor, skador på emballage men även korrosion och mögel så bör luftfuktigheten hållas under 60% relativ luftfuktighet

Alla Airwatergreen avfuktare kan avfukta effektivt både vid låga temperaturer som vid höga. Detta gör det möjligt att minimera uppvärmningskostnader i byggnader eller delar av byggnader som endast besöks ibland.

Att kunna installera avfuktarna utan onödiga ventilationskanaler minskar installationskostnaden drastiskt.

 

REX installerad i lagerlokal

Vår lösning

Mycket låg elförbrukning och lågt effektbehov ger en kort återbetalningstid på investeringen.

Ofta är det möjligt att installera friblåsande utan ventilationsrör vilket förenklar installation men gör det även möjligt att omplacera maskinerna vid förändrad användning av lokalerna.

Alla maskiner kan övervakas och drivas på distans.

PRODUKTVAL

För denna typ av fastigheter så är REX och NEXT de produkter som har en lämplig kapacitet.

Maskinerna arbetar mot inställt önskad relativ fuktnivå men kan även styras av fastighetsstyrsystem eller baserat på data från externa sensorer för daggpunktsstyrning – i de fall kondens på kalla ytor är det stora problemet.

För att bedöma kapacitetsbehovet så genomför vi inspektion och mätningar av temperaturer och fuktnivåer. Beroende på förutsättningarna kan även test genomföras över en lämplig tidsperiod för att göra en bedöma förändringar över tid.

Beroende på luftvolymer så rekommenderar vi antingen REX som hanterar luftflöden på upp till 1000 m3/h eller NEXT. som har kapacitet för upp till 10.000 m3/h och 500 kg vatten reducerat från luften per timme.

Alla våra modeller kan anslutas till befintliga klimatkontrollsystem via TCP/IP eller Modbus.

Flex - Rex - Next