Under juli till september är utmaningen i Norden ofta för höga temperaturer och alltför hög luftfuktighet. Under vinterperioden med låga temperaturer så är istället utmaning inte bara den låga temperaturen utan även för låg nivå på luftfuktigheten.

I vissa känsligare lokaler – t.ex. i operationsrum och laboratorier – där är kraven höga på att hålla både temperatur och luftfuktighet stabil på en specifik nivå.

I Sjukhusbyggnader så ställs det krav på att man håller den högsta nivån av kvalitet på inomhusluften!

Utmaningen är att skapa och upprätthålla en korrekt och lämplig relativ luftfuktighet och temperatur i hela byggnaden. Korrekt och stabil över hela året.

Airwatergreen teknologi och produkter

Avfuktare

Vår NEXT serie av luftavfuktare har en mycket hög kapacitet när det gäller luftflödeshantering på upp till 10.000 m3 luft/timme. Och har kapacitet att reducera upp till 500 kg vatten/24 timmar vid en mycket låg energiförbrukning.

Stabilt klimat

Med vår stabila inomhusklimatlösning justeras både luftfuktighet och temperatur till att hålla rätt nivå. Den patenterade tekniken från Airwatergreen ger en robust allt-i-ett-stegs-lösning, i en maskin med låg energiförbrukning.

Med NEXT-S kan du styra miljön under både sommaren och vintern med en enda maskin!

PRODUKTVAL

Produktvalet beror på de specifika kraven. Behövs det bara avfuktning så är FLEX, REX eller NEXT är alternativen.

Om det finns ett behov av att upprätthålla ett stabilt klimat så är NEXT-S valet!

Flex - Rex - Next