Sjukhus

I Sjukhusbyggnader så ställs det krav på att man håller den högsta nivån av kvalitet på inomhusluften.

Korrekt och stabil över hela året

Utmaningen är att skapa och upprätthålla en korrekt och lämplig relativ luftfuktighet och temperatur i hela byggnaden. Korrekt och stabil över hela året.

Under juli till september är utmaningen i Norden ofta för höga temperaturer och alltför hög luftfuktighet. Under vinterperioden med låga temperaturer så är istället utmaning inte bara den låga temperaturen utan även för låg nivå på luftfuktigheten.

I känsligare lokaler – t.ex. i operationsrum och laboratorier så är kraven höga på att hålla både temperatur och luftfuktighet stabil på en specifik nivå. Oavsett tid på året.

Stabilt klimat

Med vår stabila inomhusklimatlösning (enstegs HVAC lösning) så justeras både luftfuktighet och temperatur till rätt önskad nivå. Den patenterade tekniken från Airwatergreen ger en robust allt-i-ett-stegs-lösning, i en maskin med unikt låg elförbrukning.

Med NEXT-S kan du styra miljön under både sommaren och vintern med en enda maskin och hålla exakt det önskade klimatet!

Avfuktare

Vår NEXT serie av luftavfuktare har en mycket hög kapacitet när det gäller luftflödeshantering på upp till 10.000 m3 luft/timme. NEXT har kapacitet att reducera upp till 500 kg vatten/24 timmar med en mycket låg elförbrukning.

Vill du fråga om något?​

Produktval för sjukhus

Flex - Rex - NextProduktvalet beror på de specifika kraven. Behövs det bara avfuktning så är FLEXREX eller NEXT är alternativen.

Om det finns ett behov av att upprätthålla ett stabilt klimat så är NEXT-S valet!

Nordbygg 2024, Stockholm
Besök Airwatergreen under Nordbygg 2024

Kom till monter A14:33! Vi berättar om våra många installationer där våra luftavfuktare sänker driftkostnaderna med en unikt låg elförbrukning!