Skolor och flerfamiljshus

Skolor och flerfamiljshus är byggnader som används dagligen och där det vistas många människor under många timmar på dygnet.

En hälsosam miljö att vistas i

Det gör det speciellt viktigt att hålla en god luftkvalitet så att det är en hälsosam miljö att vistas i.

Det blir alltmer vanligt med att avancerade kontroll- och övervakningssystem styr och kontrollerar klimatet i byggnader för att skapa ett bra klimat till lägsta möjliga energiförbrukning. Våra luftavfuktare är utrustade för att enkelt anslutas via modbus eller WiFi.

Krypgrunder

Utmaning

Fuktlasten i krypgrunder kommer oftast från marken. Om fuktnivån är för hög så uppstår snart mögel och bakteriellt tillväxt i krypgrunden. Speciellt om där finns organiskt material. Krypgrunder under skolor kan se väldigt olika ut. Ofta i form av långa korridorer där det är viktigt att se till att det skapas ett bra luftflöde så att alla delar av krypgrunden avfuktas.

Vår lösning

FLEX avfuktaren kan antingen ställas in in mot en given relativ fuktnivå eller mot ”mögelindex” (LIM1) som ger en optimal styrning mot rätt fuktnivå beroende på temperaturen i krypgrunden. FLEX har inbyggd intelligens och kan anslutas till eventuella övervakningssystem både för att kunna styras därifrån, men även för att kunna föda in data om temperatur och fuktnivåer där avfuktaren är installerad. Installationen förenklas av att vi genererar torr luft på plats och att den torra luften fördelas i utrymmet av den kraftfulla inbyggda fläkten.

Elmatning på 220V brukar i de flesta fall finnas tillgänglig och avledning av vatten kan ske på olika sätt genom att t ex ansluta till något golvbrunnsavlopps som passerar genom krypgrunden.

Vindar

Utmaning

Fukt uppstår ofta i välisolerade hus när fuktig luft ventileras in utifrån.

Vår lösning

Installationen är enkel då luftavfuktaren genererar torr luft på plats och att den torra luften fördelas i utrymmet av den kraftfulla inbyggda fläkten.

Källarförråd och andra utrymmen under mark

Utmaning

Fukt i källare kan antingen komma från marken men även från dåligt dränerade väggar. Risken med höga fuktnivåer i källarutrymmen är både korrosion och mögel i utrymmet och att fuktnivån är för hög i betongen. Om betongen är för fuktig så kan armeringen börja korrodera vilket kan leda till sprängning av betongen.REX, lösning för skolor

Vår lösning

FLEX och/eller REX ställs lämpligen in mot en relativ fuktnivå under 55%RF för att skydda mot korrosion och mögel. Installationen är enkel då luftavfuktaren genererar torr luft på plats och att den torra luften fördelas i utrymmet av den kraftfulla inbyggda fläkten. Det ger en enkel installation i befintliga byggnader.

Elmatning på 220V brukar i de flesta fall finnas tillgänglig och avledning av vatten kan ske på olika sätt genom att t ex ansluta till något golvbrunnsavlopp.

Vill du fråga om något?​

Produktval för skolor och flerfamiljshus

Produktvalet beror främst på den totala fuktlasten men även på byggnadens utformning. I mindre till medelstora utrymmen så är FLEX det naturliga valet. Om det finns kalla ytor med risk för kondensbildning så kan daggpunktsgivare användas för att styra FLEX mot rätt fuktnivå. Alternativt ställs lämplig relativ fuktnivå (RF) in. FLEX Kan monteras på väggfäste eller stå fritt på golvet.

Vid installation i större byggnader och i bergrum med högre fuktlast så kan det vara relevant med en eller flera REX.

Både FLEX och REX kan anslutas till existerande övervakningssystem via Modbus.