I fastigheter där vi tillbringar mycket tid så är det rimligt att ställa krav på hög luftkvalitet!

Vid ventilering av byggnader införs kontinuerligt en viss andel utomhusluft.Next för livsmedel, luftavfuktning

Luftfuktigheten utifrån kommer därför att påverka luften inomhus. För att undvika korrosion och mögel bör luftfuktigheten alltid hållas under 55% relativ luftfuktighet

Airwatergreen energieffektiva avfuktare kan användas i alla delar av byggnaden. Beroende på installation och syfte rekommenderas olika modeller. På vindar, källare och kryprum så är FLEX eller REX de bästa alternativen. När du installerar avfuktning som en del av ventilationssystemet så är NEXT vanligtvis den mest relevanta modellen.

Alla Airwatergreen avfuktare kan avfukta lika effektivt vid låga temperaturer som vid höga. Detta gör det möjligt att minimera uppvärmningskostnader i byggnader eller delar av byggnader som endast besöks ibland.

Att kunna installera avfuktarna utan onödiga ventilationskanaler minskar installationskostnaden drastiskt.

Under marknivå

Utmaningar

Luftfuktighet i lokaler under marknivå tränger vanligtvis in genom golv och väggar. Om luftfuktigheten är för hög utvecklas snart mögel- och bakterietillväxt. Mögel riskerar därefter att spridas till resten av byggnaden, vilket leder till försämrad luftkvalitet och potentiellt till skador på byggnaden.

Vår lösning

FLEX kan ställas in för att styras mot ”mögelindex” (LIM1) som ger en optimal kontroll till rätt fuktnivå beroende på temperaturen. Installationen förenklas på grund av att det inte behövs onödiga ventilationskanaler. Torr luft distribueras av den kraftfulla inbyggda fläkten.

I större lokaler med större luftvolymer samt högre fuktlast kan REX eller NEXT vara rätt val.

KÄLLARE FÖRVARING

Utmaningar

Fukt i källare kommer oftast antingen från marken eller från dåligt isolerade väggar. För hög luftfuktighet i källarutrymmena kan orsaka korrosion och mögel. Detta kan leda till farliga skador i betongkonstruktionerna. Om betongen är för fuktig kan armeringsjärn börja korrodera inuti betongen vilket leder till minskad hållfasthet och slutligen att kollapsa hela strukturen.

Vår lösning

Vi rekommenderar att FLEX & REX ställs in för att jobba mot en relativ fuktighetsnivå på under 55% relativ fuktighet för att skydda mot korrosion och mögel. Installationen förenklas av att vi genererar torr luft på plats och att den torra luften fördelas i utrymmet för den kraftfulla inbyggda fläkten. Detta gör det enkelt att installera avfuktarna i befintliga byggnader.

PRODUKTVAL

Produktvalet beror på hur mycket vatten som skall reduceras ur luften. Det kan man göra en bedömning av. I mindre till medelstora utrymmen är FLEX det naturliga valet. Daggpunktssensorer kan användas för att styra FLEX mot rätt fuktnivå för att undvika kondens på kalla ytor. FLEX Kan monteras på väggfäste eller stå på golvet. 

Är fuktlasten högre så rekommenderas REX som har 6 gånger så hög kapacitet som FLEX. Och i de fall fuktlasten är mycket hög eller om avfuktningen skall anslutas som en del av ventilationssystemet så rekommenderar vi NEXT.

Alla våra modeller kan anslutas till befintliga klimatkontrollsystem via Modbus.