Airwatergreen har stor erfarenhet av att skydda kulturbyggnader från fuktskador. Vi har idag installationer i runt 200 kyrkor och andra kulturbyggnader.

Vi har arbetat i dialog med ledande forskare och andra stöttande organ i olika installationer. Med smart avfuktning så undviks fuktproblem som mögelbildning och bakteriell tillväxt.

Att kunna minska uppvärmning av byggnader som inte används till en lämplig nivå gör det möjligt att drastiskt sänka driftkostnaderna och klimatfotspåren!

Samtidigt som vårt kulturhistoriska arv bevaras för kommande generationer!

ENERGIEFFEKTIV LUFTAVFUKTNING FÖR BEVARANDE AV KULTURELLA VÄRDEN

De äldsta kulturhistoriska byggnaderna i Sverige fyller snart tusen år. Att bevara dessa byggnader på ett korrekt antikvariskt och energieffektivt sätt har länge bedömts som viktigt. Efter att man började värma och tilläggsisolera dessa byggnader så har inneklimatet drastiskt förändrats.

Därmed har även förutsättningarna för ett klimatsmart bevarande av dessa byggnader och värden ändrats.

  • Kyrkor
  • Slott
  • Församlingshem
  • Vindar i dessa byggnader
  • Krypgrunder i dessa byggnader
  • Arkiv
  • Textilförvaring

Läs mer om avfuktning här.

Vill du fråga om något?

 

Kontakta oss