Airwatergreen avfuktningsteknik lämpar sig väl vid installationer i lager som håller en låg temperatur då avfuktarna är lika energieffektiv även vid låga temperaturer – ner till minusgrader. Det gör det möjligt att även vid en låg temperatur uppnå en halverad energiförbrukning jämfört med traditionell teknologi. Airwatergreen produkter är mycket enkla att installera utan krav på onödig dragning av ventilationsrör.

Eftersom avfuktarna är mobila så kan dom även enkelt omplaceras vid större förändringar av fuktlasten.

Airwatergreen avfuktningsteknik ÄR LIKA EFFEKTIV även vid låga temperaturer

Temperaturen i ett kyllager ligger typiskt mellan +2°C och +12°C för effektiv och korrekt lagring av olika typer av varor – ofta livsmedel.

Med en korrekt relativ fuktnivå så kan man undvika isbildning, kondens och mögelbildning samt andra fuktrelaterade problem som kan leda till olyckor och skador.

En korrekt fuktnivå gör även kylprocessen mer effektiv genom att kylaggregaten avlastas genom att man slipper avfrostning!

Avfuktning av luften i kallager, kyllager och fryslager avlastar kylaggregaten genom att man kan undvika oönskad isbildning som annars kan uppstå.

Isbildning på kylaggregat sliter på aggregaten och leder till en högre energiförbrukning.

  • Åtgärder i Kylrummet: Ta ner fukten i luften till rätt nivå. Avlastar Kylaggregaten och sänker energiförbrukningen. Avfuktarna kan antingen ställas på golvet eller fästas upp på väggen beroende på vad som är mest lämpligt. Våra avfuktare har testats ner till -20ºC. Samma låga energiförbrukning!
  • In- och utpassage: Avfuktning i omlastningsrum samt vid portar för in- och utpassage. Här är det viktigt att hålla nere mängden fukt i luften som annars följer med in i lagret med påföljande risk för isbildning vid portar och på golv. Hög fuktnivå kan också skada emballage. Sänkt fuktnivå i dessa utrymmen säkrar kylkedjan, minskar risken för halkolyckor och avlastar kylaggregaten!

Beroende på luftvolymer samt mängden fukt som skall reduceras så kan olika produkter vara relevanta. FLEX hanterar mindre utrymmen med lägre fuktlast, REX större lokaler och NEXT riktigt stora mängder luft samt fukt.

Alla våra avfuktare är energieffektiva även vid låga temperaturer jämfört med traditionella avfuktare. Dom har hög kapacitet över hela sitt temperaturområde och är mycket enkla att installera!

Alla avfuktarmodeller kan kopplas upp för extern övervakning och styrning.

Läs mer om avfuktning här.

Läs mer om
OneStep HVAC för livsmedel

– Application Sheet in English –