Det kan vara en utmaning i vattenverk att hålla rätt relativ fuktnivå (RF). Speciellt med tanke på att det kan uppstå kondens på ytan av de kalla rören och väggarna.

Fuktlasten från öppna vattenytor utgör en speciell utmaning.

Reningsprocessen

Utmaningen med klimatet i fastigheter för rening av dricksvatten är ofta att det lätt bildas kondens. Detta beror på att temperaturen på råvattnet är lågt under delar av året.

Dessutom varierar fuktnivån och temperaturen på inventilerad luft över året. För optimal avfuktning så krävs en teknologi som är effektiv även vid låga temperaturer och som kan styras av externa sensorer.

Utmaningar

Det är det viktigt att hålla en temperaturskillnad mellan luften och de öppna vattenytorna som gör att vattnet utgör en kall yta relativt luften. Då begränsas fuktlasten i lokalen men kan fortfarande nå för höga nivåer.

Även om luften känns torr så finns det vatten i luften. Varm luft kan hålla mer fukt än kall. Det gör att temperaturen vid den kalla ytan gör att den fukt som finns i den ”torra” luften kan fällas ut på rör som ofta håller en temperatur under 10°C.

Det är temperaturen på rören som utgör daggpunkten och det är den som styr vilket relativ fuktnivå som måste hållas i utrymmet. I många fall så hålls värmen uppe i verken för att sänka den relativa fuktnivån.

Det hjälper ofta mot mögel men inte mot korrosion eftersom uppvärmning inte tar bort vattnet ur luften, utan endast gör det möjligt för luften att hålla mer vatten. Men det hjälper ju inte vid de kalla rören!

Fuktnivån måste därför regleras med hjälp av avfuktare för att en lämplig relativ luftfuktnivå skall kunna etableras.

Rätt relativ fuktnivå

Det som behövs är en kontrollerad relativ fuktnivå på under 60% (RH) för att undvika korrosion och mögel. Detta kräver en kontrollerad relativ fuktighet vid de temperaturer som kan ge kondens på de kalla ytorna – inte i luften i övrigt.
Se Mollier diagrammet där kurvan för kondens (mättnad) är angiven som 100% RH vid olika temperaturer.

Vi rekommenderar att ha en daggpunktsgivare ansluten till vår luftavfuktare. Den känner då av temperatur på den kallaste ytan i lokalen (rör eller väggar) och som då styr avfuktaren att ta ut så mycket vatten ur luften för att kondens inte skall uppstå.

Det går att göra bedömningar av den faktiska fuktlasten baserat på uppgifter om temperaturer, ventilation och luftvolymer men ibland kan det vara lämpligt att göra ett test före slutgiltig installation.

Med Airwatergreens produkter är det möjligt att genomföra test eftersom dom är så enkla att installera!

Installation

Vid installation av Airwatergreen luftavfuktare så behöver man inte dra långa ventilationsrör. Och vår avfuktningsteknik är lika energieffektiv i kalla som i varma utrymmen. 

Vår FLEX kan enkelt monteras med ett väggfäste så att golvet hålls fritt. Avfuktaren REX står på hjul är därmed mobil och kan omplaceras om fuktlasten förändras.
Vattnet leds enklast bort med en slang till en golvbrunn eller annan avrinning.

Lönsamhetskalkyl

En Airwatergreen FLEX avfuktare förbrukar i genomsnitt mindre än 400W och en REX förbrukar i genomsnitt mindre än 2250W. Våra avfuktare arbetar dessutom endast då fuktnivån överstiger inställd nivå.

Det ger en kostnadseffektiv lösning för att undvika skador som kan uppstå på grund av korrosion och bakteriell tillväxt.

PRODUKTVAL

 

Vid installationer i Vattenverk så kan alla våra produktmodeller vara relevanta. REX används i större utrymmen och FLEX i mindre utrymmen samt där fuktlasten är lägre. I riktigt stora anläggningar så är vår NEXT ett lämpligt val.

Vi kan assistera med mätning och bedömning av fuktlast samt ge förslag på hur en lämplig installation kan utformas.

Vår avfuktare FLEX har en kapacitet på 5 liter vatten/dygn vilket räcker mer än väl i ett mindre till medelstort utrymme.

REX har en kapacitet på 30 liter vatten/dygn vilket kan behövas i större hallar med öppna vattenbäddar samt i större rörgallerior. NEXT240 kan reducera 240 liter per dygn och NEXT480 kan ta bort 480 liter per dygn

Varje installation i Vattenverk är unik och bör anpassas efter den fuktlast som gäller där.

Referenser

Airwatergreen har ett antal installationer inom området Dricksvatten.

I polymerrum och filterhallar men även rörgallerior. I vissa fall arbetar luftavfuktaren självständigt mot inställd daggpunkt och i andra fall är den uppkopplad mot befintligt övervakningssystem.

Produkterna är byggda för att tåla den tuffa miljö som gäller med få rörliga delar och genomtänkta materialval och en IP63 klassning.

Läs mer om avfuktning här.

Vill du fråga om något?

 

Kontakta oss