Hantering av livsmedel sker ofta under tempererade förhållanden vid temperaturer på 12ºC ner till -24ºC, som för glass. Då gäller det att välja en teknologi som fungerar effektivt vid de temperaturer och de fuktnivåer som gäller.

En vanlig utmaning är kondens i kylrum vilket kan leda till isbildning eller att produkter skadas eller förorenas. Att låta kylaggregaten reglera fuktnivån är både ineffektivt, ger minskad kontroll samt ökad risk för slitage på kylaggregaten.

Att hålla rätt fuktnivå är viktigt vid hantering av livsmedel.

Både under produktion men även under vidare hantering. Det är inte ovanligt att livsmedel i sig avger stora mängder fukt som behöver hanteras för att inte problem skall uppstå.

Samtidigt kan det vara viktigt att inte ta ner fuktnivån för mycket i vissa sammanhang. Därför är det viktigt att använda intelligenta luftavfuktare.

Beroende på luftvolymer samt mängden fukt som skall reduceras så kan olika produkter vara relevanta. FLEX hanterar mindre utrymmen med lägre fuktlast, REX större lokaler och NEXT riktigt stora mängder luft samt fukt. Alla tre modeller kan installeras som friblåsande för en enkel installation men även anslutas till ventilationsrör vid behov.

I de fall både fuktnivå och temperatur behöver regleras så kan vår NEXT-S göra det i ett steg. En energieffektiv en-stegs HVAC lösning!

Alla modeller behöver hälften så mycket energi jämfört med traditionella avfuktare och har samma kapacitet över hela sitt temperaturområde och även vid alla nivåer på relativ fuktnivå!

Alla avfuktarmodeller kan kopplas upp för styrning via Modbus. Uppkopplade avfuktare kan både styras och möjliggör även insamling av information från avfuktarnas sensorer för fukt och temperatur. Läs mer om avfuktning här.