Det är viktigt att välja en teknologi för avfuktning som fungerar effektivt vid de temperaturer och den fuktnivå som krävs i tillverkningsprocessen.

Att bedöma exakt hur stor fuktlasten är kan vara komplicerat. Därför mäter vi fuktnivån en tid före installation, i samråd med er. Det är också möjligt att genomföra test över en tid för att verifiera de bedömningar man har gjort.

Denna metodik gör att vi kan optimera dimensioneringen av installationen. Detta är möjlig eftersom det är så lätt att installera våra luftavfuktare.

Under vidare hantering av livsmedel är det vanligt med lägre temperaturer i kyl- och fryslager. En vanlig utmaning är kondens i kylrum vilket kan leda till isbildning eller att emballage och produkter skadas eller förorenas. Att låta kylaggregaten reglera fuktnivån är både ineffektivt, ger minskad kontroll samt även ökat slitage på kylaggregaten genom isbildning.

rätt fuktnivå till en unikt låg elförbrukning!

Att hålla rätt relativ fuktnivå är ofta viktigt både under produktionsprocessen och under den vidare hanteringen av livsmedel.

Att kunna göra det till en unikt låg elförbrukning är en stor fördel!

Beroende på luftvolymer samt mängden fukt som skall reduceras så kan olika produkter vara relevanta. FLEX hanterar mindre utrymmen med låg fuktlast, REX hanterar större lokaler och NEXT andänvds för att hantera riktigt stora luftvolymer med mycket fukt.

Alla tre modeller kan installeras som friblåsande för en enkel installation men även anslutas till ventilationsrör vid behov. Detta gör det möjligt att testa kapacitetsbehovet före permanent installation.

Alla våra avfuktare förbrukar betydligt mindre med elektricitet jämfört med traditionella avfuktare och har hög kapacitet över hela sitt temperaturområde och även vid alla nivåer på relativ fuktnivå!

Stabilt klimat

I de fall både fuktnivå och temperatur behöver hållas på en stabil nivå så kan vår NEXT-S göra detta. I ett processsteg. NEXT-S är en energieffektiv en-stegs HVAC lösning!

 

Alla Airwatergreens produkter kan kopplas upp för styrning via Modbus. Uppkopplade avfuktare kan både styras och möjliggör även insamling av information från avfuktarnas sensorer för fukt och temperatur.

Läs mer om avfuktning här.