Hur kan vi hjälpa dig?

Fukt är ibland en komplicerad utmaning – både att vad gäller de fysikaliska mekanismerna bakom vad som genererar fuktighet och hur man ska hantera dem.

Airwatergreen har byggt upp en omfattande förståelse för fukt och avfuktning i synnerhet. Luft och material. Vi hjälper våra kunder att hitta den bästa lösningen, med hjälp av vår kunskap, vår erfarenhet och med verktyg och metoder att undersöka över tid, fuktförhållandena.

Ett typiskt diagram från en fuktighetsmätning

Material som ingår:

  • Granulat
  • Luftfilter
  • Reservdelar och slitagedelar
  • Aktivt kol (Blackbox)

 

Serviceavtalet löper typiskt på 12 månader och förlängs automatiskt med 1 månaders uppsägning före nästa period.

Kontakta oss