Airwatergreen avfuktningsteknik lämpar sig mycket väl då den är lika energieffektiv även vid låga temperaturer. Det gör det möjligt att sänka uppvärmning och samtidigt hålla ett bra klimat genom att ta bort fukten ur luften.

Airwatergreen produkter är mycket enkla att installera då dom inte kräver någon onödig dragning av ventilationsrör. Torr luft och vatten produceras på plats och det går enkelt att koppla upp alla våra produkter för övervakning.

Energieffektiv luftavfuktning i alla klimat

Infrastrukturen för hantering av Dricksvatten och Avlopp är en samhällskritisk fuktning med byggnader som ligger både ovan mark och under mark. Investeringarna i infrastruktur är stora och underhållsarbetet över tid är kostsamt där fuktskador är en kostnadsdrivare. Rör, byggnader, instrument och annan utrustning är utsatta för korrosion och bakteriell tillväxt. Det är i delar en tuff miljö.

Dricksvatten

  • Vattenverk; Rörgallerier, Filterhallar, Polymerrum, Personalrum och övriga utrymmen samt förråd. Alla med fuktutmaningar och kalla ytor som kan generera kondens.
  • Tryckstegringsstationer med kalla rörytor där daggpunktstyrning är att rekommendera
  • Vattenreservoarer

Avloppsrening

  • Reningsverk; Rörgallerier, Filterhallar, Svallschakt, Personalrum och övriga utrymmen samt förråd. Alla med fuktutmaningar och risk för mögel och bakteriell tillväxt.
  • PumpstationerMed luktutmaningar där det finns behov av reducering av svavelväten med hjälp av kolfilter.
  • PumpstationerUtan luktutmaningar.

Upphandling

  • Airwatergreen har ramavtal via SINFRA. Våra produkter finns med andra ord enkelt tillgängliga för inköp via SINFRA ramavtal.

Läs mer om avfuktning här.