NEXT luftavfuktare

NEXT är en intelligent och kraftfull luftavfuktare som levererar stabil avfuktning. 

En industriel luftavfuktare

Att hantera höga fuktnivåer är ett ”nödvändigt och kostsamt ont” för dig som jobbar med VA, berggrum, kyllager, hockeyhallar eller inom livsmedelsindustrin. Fram tills nu!

Med NEXT kan du mer än halvera de driftsrelaterade kostnaderna genom en dramatisk sänkning av energiförbrukningen.

Energieffektiv avfuktning för industriella tillämpningar

NEXT luftavfuktare reglerar fuktlasten med en teknologi som gör det möjligt att halvera energiförbrukning jämfört med traditionell teknologi. 

Typiska installationer är torkanläggningar, kyllager, bergrum, reningsverk, ishallar och andra större lokaler med stora luftvolymer och höga fuktlaster.

NEXT är en intelligent och kraftfull luftavfuktare som levererar stabil avfuktning. Den är lika energieffektiv vid alla temperaturer. Obetydlig uppvärmning av avfuktad luft gör NEXT speciellt lämpad i lokaler med lägre temperatur.

Hög kapacitet

NEXT finns som två modeller. NEXT240 kan kontinuerligt avfukta 240kg vatten per dygn. NEXT480 kan hanterar det dubbla.

Turboläge

Med Turbo mode hanterar NEXT dubblerade fukttillskott under en kortare period från exempelvis öppnade portar eller spolning av lokalen. Det gör det möjligt att dimensionera för normaldrift och ändå kunna hantera kortvariga högre fuktlaster.

Enkel installation

NEXT ansluts enkelt till befintlig ventilationskanal. Driftsättning sker via den grafiska displayen. Kan även installeras som friblåsande.

Säker och trygg miljö

Med en livsmedelsklassad desiccant och byggd av standardkomponenter så blir hanteringen vid service enkel och bra för miljön.

 

Vad kunderna säger

Som en del i vårt miljötänk ville vi ha en avfuktare för våra ugnar som inte drar så mycket energi och inte använder kylmedel. Valet föll på NEXT240 – en industriell luftavfuktare för hantering av mycket höga fuktlaster och luftvolymer (…) Bra pryl helt enkelt!

Johan Strömberg,
VD och grundare av 3C-Production

Flytande desiccant

Med en livsmedelsklassad flytande, desiccant klarar NEXT att avfukta ner under 40% relativ fuktnivå, även vid låga temperaturer.

Låg energiförbrukning

NEXT behöver mindre än hälften så mycket energi jämfört med traditionell teknologi. Ett lägre effektbehov och en lägre anslutningskostnad!.

Billigare service

Byggd med standardkomponenter gör NEXT enkel och kostnadseffektiv att installera och underhålla över tid.

Smarta funktioner

NEXT luftavfuktare kan anslutas till ditt befintliga övervakningssystem via Modbus eller kopplas upp via WiFi för övervakning av systemet online från din dator eller mobiltelefon.

Vill du fråga om något?​

Tekniska data om NEXT luftavfuktare

NEXT 240 & NEXT 480

 • Arbetsområde (°C): 0°C till +40°C
 • Avfuktningskapacitet (1/24h): 240 kg eller 480 kg vatten
 • Turbomode: Dubbel kapacitet
 • Arbetsområde relativ fuktnivå (%): 30 till 100
 • Anslutning: 400V 3-fas 50Hz 32A/64A
 • Anslutningseffekt (kW): <17/<36kW
 • Luftflöde (m3/h): Upp till 10.000
 • Dimensioner BxHxL (mm): 1.800 x 1.800 x 1.800
 • Vikt torr/drift (kg): 430/630
 • Ljud (dB): <73
 • Kommunikation: Modbus eller TCP/IP